O NAMA

Šumarstvo Ljuta d.o.o. je osnovano 1997.godine. Društvo trenutno upošljava preko 50 radnika različitog kvalifikacionog profila.

Kvalifikacionu strukturu uposlenih čine dipl. inženjeri šumarstva, šumarski, ekonomski i mašinski tehničari, lugari, KV radnici šumarstva, automehaničari, bravari, KV vozači, rukovaoci šumskom mehanizacijom i NK radnici.

Od svog osnivanja društvo kontinuirano gazduje prirodnim resursima na lokalitetu padina Treskavice i Visočice, na području općine Konjic, gdje se bavi podizanjem novih šumskih kultura, zaštitom kompletnog biofonda, zaštitom divljači, eksploatacijom drvne mase, održavanjem i gradnjom šumskih puteva i prodajom drvnih sortimenata. Osim toga društvo se bavi pružanjem usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata u svim djelovima BiH, zatim pružanjem usluga iznajmljivanja šumske mehanizacije, kao i prodajom i servisiranjem rabljenih mašina.

Imajući u vidu  značaj prirodnih resursa kojim gazdujemo, strateška orjentacija društva je permanentno inteziviranje aktivnosti na uzgoju biljnih vrsta,  zatim aktivnosti na zaštiti i njezi postojećih biljnih i životinjskih vrsta, te unaprijeđenje obima, sadržaja  i  kvaliteta postojećih i novih usluga koje se pružaju pravnim i fizičkim licima.